தமிழ் அறிவு

தமிழ் அறிவு

42.25MB

Virus Free No Ads

1,000+
Downloads
5.0
Reviews
DOWNLOAD
தமிழ் அறிவு குறுஞ்செயலி மலேசிய தமிழ் கல்வி பாடத்திட்டத்தின் அடிப்படையில் உருவாக்கப்பட்டது. ஆண்டு 1 முதல் ஆண்டு 5 வரையிலான அனைத்து செய்யுளும் மொழியணிகளையும் உள்ளடக்கியது. துன் சம்பந்தன் தமிழ்பள்ளி, பாகான் பாசிர், பேராக் புத்தாக்க கழக மாணவர்களால் இது உருவாக்கப்பட்டது. மாணவர்கள் 21-ஆம் நூற்றாண்டுக்கேற்ப தமிழ் கல்வியைப் பயில இக்குறுஞ்செயலி மிகவும் உறுதுணையாக இருக்கும்.
Share by

Information

Keywords

Previous Versions

Recommend

Similar to தமிழ் அறிவு

More from developer

Related Collections

Related Searches

MORE
Free Games & Apps
The best app store
DOWNLOAD