Norwegian English Dictionary

Norwegian English Dictionary

2.50MB

Virus Free No Ads

<100
Downloads
0.0
Reviews
DOWNLOAD
Norwegian English Translation Dictionary
Norsk engelsk oversettelse ordbok

Looking for the best Norwegian English Dictionary in the Google Play?

Check out our latest Norwegian English Terms Dictionary...

Main Features:
1. Equipped with quick dynamic search function (Fuzzy Logic) – The dictionary will start searching for the words while you type.
2. Bookmark – you are able to bookmark all your favorite translations for fast reference to your favorites list by clicking on the “star” icon.
3. Managing Bookmark Lists – you are able edit your bookmark lists or clear them.
4. Add New Words/ Terms – you will be able to add in and store any of the new terms in this Dictionary.
5. > 50,000 words – Included all the popular and daily use terms in the dictionary.
6. FREE – It is completely free. Download at no cost. FOC.
7. Work Offline – It work offline, no active internet connection is required. Perfect for your trips or when no data connection is available.
8. Small Size (few MB) – The dictionary will only take a small portion of your Android devices.
9. Android version compatibility – The Apps can work perfectly fine on all Android version either on latest ICS/ KitKat or older version.
10. Simple and easy to use interface. The app come with an user friendly function, allowing you to use with ease.

In addition, all the terms are listed alphabetically with faster search facility, easy to navigate through entire app.

This app will work as a great pocket resource for Norwegian English terms and definitions.

Please rate this application 5 stars if you find this app benefited you.

Thank you.
Julia Dictionary Inc

==================

Leter du etter den beste norsk engelsk ordbok i Google Play?

Sjekk ut vår nyeste norske engelske Vilkår ordbok ...

Hovedfunksjon:
1. Utstyrt med rask dynamisk søkefunksjonen (Fuzzy Logic) - Ordboken vil begynne å søke etter ordene mens du skriver.
2. Mark - er du i stand til å bokmerke alle dine favoritt oversettelser for rask referanse til din liste over favoritter ved å klikke på "stjerne" -ikonet.
3. Administrere bokmerke Lister - du er i stand redigere bokmerke lister dine eller fjerne dem.
4. legge til nye ord / Vilkår - vil du være i stand til å legge inn og lagre noen av de nye vilkårene i denne Ordbok.
5.> 50.000 ord - Inkludert alle de populære og daglig bruk termer i ordlisten.
6. GRATIS - Det er helt gratis. Last ned gratis. FOC.
7. Arbeid frakoblet - Det fungerer offline, er ingen aktiv Internett-tilkobling kreves. Perfekt for turer eller når ingen datatilkobling er tilgjengelig.
8. Small Size (få MB) - Ordboken tar bare en liten del av din Android-enheter.
9. Android-versjon kompatibilitets - De Apps kan jobbe helt greit på alle Android-versjon enten på nyeste ICS / KitKat eller eldre versjon.
10. Enkelt og brukervennlig grensesnitt. App kommer med en brukervennlig funksjon, slik at du kan bruke med letthet.

I tillegg er alle vilkårene listet alfabetisk med raskere søk anlegget, lett å navigere gjennom hele app.

Denne applikasjonen vil fungere som en stor lomme ressurs for norske engelske begreper og definisjoner.

Vennligst vurdere dette programmet 5 stjerner hvis du finner denne app dratt deg.

Takk.
Julia Ordbok Inc

Share by

Information

Keywords

Previous Versions

Similar to Norwegian English Dictionary

More from developer

Related Collections

Related Searches

MORE
Free Games & Apps
The best app store
DOWNLOAD