career.today

career.today

1.29MB

Virus Free No Ads

100+
Downloads
0.0
Reviews
DOWNLOAD
Байгууллагын соёл, хамт олны уур амьсгал мөн хүний нөөцийн бодлоготой танилцах боломжийг олгох Career.Today Ажлын Байрны Програм.
Хөдөлмөрийн зах зээл дэх ажлын байрны зарын төвлөрсөн цахим хуудас

Career.today цахим хуудсаар дамжуулан ажил олгогч та өөрийн байгууллагын дотоод соёл, хамт олны уур амьсгал, хүний нөөцийн бодлоготойгоо танилцуулан зөвхөн зараар биш байгууллагын соёлоор чадварлаг хүний нөөцөө бүрдүүлэхийг санал болгож байна.

Ажлын байрны програм, ажлын байр, хөдөлөмрийн бирж, байгууллагын соёл, хүний нөөцийн бодлого, хүний нөөц, хүний нөөцийн менежмент
Share by

Information

Keywords

Previous Versions

Recommend

Similar to career.today

More from developer

Related Collections

Related Searches

MORE
Free Games & Apps
The best app store
DOWNLOAD