Chú Đại Bi - chu dai bi

Chú Đại Bi - chu dai bi

11.94MB

Virus Free No Ads

10k+
Downloads
5.0
Reviews
DOWNLOAD
Đây là ứng dụng hoàn toàn miễn phí.
+ Bạn có thể trì tụng chú và cùng lúc nghe đọc chú từ thầy Thích Trì Thoát.
+ Bạn có thế xem nguồn gốc xuất hiện chú này.
+ Bạn có thể xem hình ảnh xuất tượng của chú.

Chú Đại Bi, hay Đại Bi Tâm Đà La Ni (Maha Karunika citta Dharani), là bài chú căn bản minh họa công đức nội chứng của Đức Quán Tự Tại Bồ Tát (Avalokiteśvara Bodhisatva). Bài chú này còn có các tên gọi là: Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Đại Bi Tâm Đà La Ni, Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni, Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Tự Tại Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni, Thanh Cảnh Đà La Ni…

Theo kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni, bài chú này được Bồ tát Quán Thế Âm đọc trước một cuộc tập họp của các Phật, bồ tát, các thần và vương. Cũng như câu Om Mani Padme Hum rất phổ biến ngày nay, Đại Bi chú là chân ngôn phổ biến cùng với phật Quán Thế Âm ở Đông Á, bài chú này thường được dùng để bảo vệ hoặc để làm thanh tịnh.
Share by

Information

 • Version

  1.0.0

 • Updated

  2017-09-20 05:58:13

 • Developer

  TNPGroup

 • Compatbility

  Android 2.3+

 • Category

  Books & Reference

 • Source

  Google Play

Keywords

Previous Versions

Recommend

Similar to Chú Đại Bi - chu dai bi

More from developer

Related Collections

Related Searches

MORE
Free Games & Apps
The best app store
DOWNLOAD