پروردگار من الله است

پروردگار من الله است

9.96MB

Virus Free No Ads

100+
Downloads
4.0
Reviews
DOWNLOAD
بنابراین توحید مغز دین بوده و نزدیک به دوسوم قرآن به شکل واضح و صریح پیرامون توحید اسماء و صفات الله است و همانگونه که راحت نفس جز با ایمان به خداوند ارجمند و باعظمت حاصل نمی شود و نفس غیر مومن برای همیشه سرگردان و ضعیف و بدون استقرار بر جای می ماند و آن باوری که سبب نجات و توانمندی و راحتی و آرامش می گردد، ایمان به پروردگار ارجمند و با عظمت است.
Share by

Information

Keywords

Previous Versions

Recommend

Similar to پروردگار من الله است

More from developer

Related Collections

Related Searches

MORE
Free Games & Apps
The best app store
DOWNLOAD