วัดหลวงพ่อสด

วัดหลวงพ่อสด

20.90MB

Virus Free No Ads

1,000+
Downloads
4.7
Reviews
DOWNLOAD
แอพพลิเคชั่น "วัดหลวงพ่อสด"นี้เป็นแอพพลิเคชั่นที่เผยแพร่ธรรมปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐาน 4 ถึงธรรมกายถึงพระนิพพานของพระพุทธเจ้า ที่พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงพ่อวัดปากน้ำ สั่งสอนและถ่ายทอดไว้ให้ พระราชพรหมเถร (วีระ คณุตฺตโม) จนมาถึง พระเทพญาณมงคล วิ. (เสริมชัย ชยมงฺคโล) หรือที่เหล่าลูกศิษย์ลูกหาเรียกสั้นๆว่า "หลวงป๋า" ปฐมเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

“เกิดมาว่าจะมาหาแก้ว พบแล้วไม่กำ จะเกิดมาทำอะไร สิ่งที่อยากก็หลอก สิ่งที่หยอกเขาก็ลวง ทำให้จิตเป็นห่วงใย เลิกอยากลาหยอก รีบออกจากกาม เดินตามขันธ์สามเรื่อยไป เสร็จกิจสิบหก ไม่ตกกันดาร เรียกว่านิพพานก็ได้”
ⓓⓗⓐⓜⓜⓐⓚⓐⓨⓐ


ศึกษาธรรมปฏิบัติเพิ่มเติมได้ที่นี่
http://www.watpaknam.org
http://www.dhammakaya.org
http://www.dhammakaya.tv
http://www.mongkoldhamma.org
http://www.dhammacenter.org

ในปี พ.ศ.2459 พระเดชพระคุณ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงพ่อวัดปากน้ำ ได้ค้นพบ วิธีเจริญสมถวิปัสสนากัมมัฏฐานตามแนวสติปัฏฐาน 4 ให้ถึงธรรมกายมรรคผลนิพพานตามรอยบาทพระพุทธองค์ ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีการปฏิบัติอย่างชัดเจนภายหลังจากพุทธปรินิพพานประมาณ 500 ปี การปฏิบัติแนวนี้เป็นที่รู้จักในหมู่ศิษยานุศิษย์ผู้ปฏิบัติธรรมนี้ว่า "วิชชาธรรมกาย"

วิชชาธรรมกายเป็นวิธีปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐาน 4 มีวิธีปฏิบัติอย่างเป็นขั้นตอนชัดเจน ให้ถึงธรรมกาย ให้เกิดอภิญญา และวิชชา คือความรู้ความสามารถพิเศษ ได้แก่ วิชชา 3 วิชชา 8 (รวมอภิญญา 6) ชื่อว่า "วิชชาธรรมกาย" ให้เข้าถึงและรู้เห็นกายในกาย เวทนาในเวทนา จิตในจิต และธรรมในธรรม สามารถให้ทั้งเห็นและทั้งรู้สภาวธรรมทั้งสังขารและวิสังขารคือพระนิพพาน และเป็นทั้งสมถะและวิปัสสนากัมมัฏฐานคู่กัน เป็นพื้นฐานสำคัญแก่การเจริญวิปัสสนาปัญญาถึงโลกุตตรปัญญา ได้อย่างดี จึงเป็นวิธีปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดวิธีหนึ่ง

วิชชาธรรมกายที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำสั่งสอนศิษยานุศิษย์จนตลอดชีวิตของท่าน และได้ถ่ายทอดสืบต่อๆ กันมาจนถึงปัจจุบัน ปรากฏผลเป็นอัศจรรย์แก่คนทุกชาติทุกภาษา ทุกศาสนา แม้ผู้ที่ไม่ทราบอะไรเลยหรือยังไม่มีศรัทธาเลย หากแต่สามารถทำใจหยุดนิ่ง ณ ศูนย์กลางกายได้ (เพียงเท่านั้น) ย่อมได้รับผลประจักษ์ด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องเชื่อใคร...

***แอพพลิเคชั่น"วัดหลวงพ่อสด" และเว็บไซต์ "http://www.dhammakaya.tv" ผู้จัดทำได้ถวายวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามจ.ราชบุรี เรียบร้อบแล้วครับ

Share by

Information

Keywords

Previous Versions

Recommend

Similar to วัดหลวงพ่อสด

More from developer

Related Collections

Related Searches

MORE
Free Games & Apps
The best app store
DOWNLOAD