Dutch English Dictionary

Dutch English Dictionary

2.95MB

Virus Free No Ads

100+
Downloads
0.0
Reviews
DOWNLOAD
Dutch English Dictionary
Nederlands Engels Woordenboek

Looking for the best Dutch English Dictionary in the Google Play?

Check out our latest Dutch English Terms Dictionary...

Main Features:
1. Equipped with quick dynamic search function (Fuzzy Logic) – The dictionary will start searching for the words while you type.
2. Bookmark – you are able to bookmark all your favorite translations for fast reference to your favorites list by clicking on the “star” icon.
3. Managing Bookmark Lists – you are able edit your bookmark lists or clear them.
4. Add New Words/ Terms – you will be able to add in and store any of the new terms in this Dictionary.
5. > 25,000 words – Included all the popular and daily use terms in the dictionary.
6. FREE – It is completely free. Download at no cost. FOC.
7. Work Offline – It work offline, no active internet connection is required. Perfect for your trips or when no data connection is available.
8. Small Size (few MB) – The dictionary will only take a small portion of your Android devices.
9. Android version compatibility – The Apps can work perfectly fine on all Android version either on latest ICS/ KitKat or older version.
10. Simple and easy to use interface. The app come with an user friendly function, allowing you to use with ease.

In addition, all the terms are listed alphabetically with faster search facility, easy to navigate through entire app.

This app will work as a great pocket resource for Dutch English terms and definitions.

Please rate this application 5 stars if you find this app benefited you.

Thank you.
Julia Dictionary Inc

===============

Nederlands Engels Woordenboek

Op zoek naar de beste Nederlandse Engels woordenboek in de Google Play?

Bekijk onze nieuwste Nederlands Engels Algemene Woordenboek ...

Belangrijkste kenmerken:
1. Uitgerust met een snelle dynamische zoekfunctie (Fuzzy Logic) - Het woordenboek zal beginnen te zoeken naar de woorden terwijl u typt.
2. Bookmark - je bent in staat om referentie al uw favoriete vertalingen voor een snelle verwijzing naar je lijst met favorieten door te klikken op het pictogram "ster".
3. Managing Bookmark Lists - bent u in staat te bewerken uw bladwijzer lijsten of ze te verwijderen.
4. Voeg nieuwe woorden / Voorwaarden - bent u in staat om in te voegen zal zijn en slaan een van de nieuwe voorwaarden in dit woordenboek.
5.> 25.000 woorden - Inclusief alle populaire en het dagelijks gebruik termen in het woordenboek.
6. GRATIS - Het is volledig gratis. Downloaden zonder kosten. FOC.
7. Offline werken - Het offline werken, is er geen actieve internetverbinding vereist. Perfect voor uw reizen of wanneer er geen gegevensverbinding beschikbaar.
8. Klein formaat (paar MB) - Het woordenboek zal slechts een klein deel van uw Android-apparaten.
9. Android-versie compatibiliteit - De Apps kan prima werken op alle Android-versie, hetzij op de nieuwste ICS / KitKat of oudere versie.
10. Eenvoudig en makkelijk te gebruiken interface. De app wordt geleverd met een gebruiksvriendelijke functie, zodat u om te gebruiken met gemak.

Daarnaast worden alle voorwaarden alfabetisch gerangschikt met snellere zoekfunctie, gemakkelijk te navigeren door hele app.

Deze app zal werken als een grote zak bron voor Nederlands Engels termen en definities.

Gelieve Beoordeel deze applicatie 5 sterren als u vindt deze app kun geprofiteerd.

Dankjewel.
Julia Woordenboek Inc

Share by

Information

Keywords

Previous Versions

Recommend

Similar to Dutch English Dictionary

More from developer

Related Collections

Related Searches

MORE
Free Games & Apps
The best app store
DOWNLOAD