ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

15.02MB

Virus Free No Ads

100+
Downloads
4.0
Reviews
DOWNLOAD
Το Ναυτιλία είναι μια εφαρμογή διαθέσιμη για Ναυτιλιακές Εταιρίες, Εκτελωνιστές και Εταιρίες Ναυλώσεων. Ασχολείται με την Εμπορική Ναυτιλία της Ελλάδας -κυρίως- αλλά και του εξωτερικού, δημοσιεύοντας καθημερινά όλες τις τελευταίες εξελίξεις του χώρου, καθώς και διάφορα ενδιαφέροντα άρθρα & αφιερώματα που σχετίζονται με αυτόν.

Nautilia is an application available for Shipping Companies, Brokers and Chartering Companies. It deals with the Merchant Marine of Greece, especially, but also abroad, publishing daily all the latest developments in the area, as well as various interesting articles and specials associated with this.

Share by

Information

Keywords

Previous Versions

Recommend

Similar to ΝΑΥΤΙΛΙΑ

More from developer

Related Collections

Related Searches

MORE
Free Games & Apps
The best app store
DOWNLOAD