Қаз Lingua

Қаз Lingua

40.52MB

Virus Free No Ads

100+
Downloads
4.0
Reviews
DOWNLOAD
ҚазLinguaның басымдылығы:
- тапсырмалар ойын түрінде берілді;
- жиі қолданылатын сөздерге негізделді;
- әр сабақ 3-5 минут қамтиды;
- нәтижесін қадағалау мүмкіндігі бар.
Статистикалық деректер:
Тақырып саны -17
Сабақ саны - 60
Тапсырма саны - 924
Өлшемі - 40 Мб
Аудиожазба - 494
Суретті сөз - 144
Жиі қолданылатын сөз - 151
Кері байланыс
Әр тақырыптың соңында оқушы өзінің жетістіктері туралы мәлімет ала алады.
Сөздік
Жиі қолданылатын сөздер интерактивті түрде суреттерімен ұсынылды.
Share by

Information

Keywords

Previous Versions

Recommend

Similar to Қаз Lingua

More from developer

Related Collections

Related Searches

MORE
Free Games & Apps
The best app store
DOWNLOAD