استادکار | Ostadkar - بازار آنلاین خدمات

استادکار | Ostadkar - بازار آنلاین خدمات

11.32MB

Virus Free No Ads

500+
Downloads
5.0
Reviews
DOWNLOAD
آنلاین در هر ساعت از شبانه‌روز، متخصصانی خوش‌نام را برای انجام‌شدن کارهایشان انتخاب کنند و خدماتی با کیفیت استاندارد و قیمت به‌صرفه و شفاف دریافت نمایند.
مزایای استادکار:
_ انتخاب آگاهانه؛
_ آسان و سریع؛
_ قیمت شفاف و به‌صرفه؛
_ پرداخت بعد از اتمام خدمت؛
_ متخصصان خوش‌نام و کیفیت استاندارد؛
_ امتیازدهی به متخصصان بعد از اتمام خدمت؛
_ دریافت فاکتور پس از اتمام خدمت؛
_ طرح‌های تخفیفی و تشویقی؛
- پشتیبانی تمام وقت.

استادکار، تجربۀ زندگی زیبا و آسان.‌
Share by

Information

Keywords

Previous Versions

Recommend

Similar to استادکار | Ostadkar - بازار آنلاین خدمات

More from developer

Related Collections

Related Searches

MORE
Free Games & Apps
The best app store
DOWNLOAD