S4C Dal Ati

S4C Dal Ati

11.73MB

Virus Free No Ads

1,000+
Downloads
4.0
Reviews
DOWNLOAD
Dyma ap i gefnogi Dal Ati, gwasanaeth newydd i ddysgwyr ar S4C. Mae disgrifiad o’r holl nodweddion wedi eu nodi isod.
Here is an app that supports Dal Ati, the new service for learners on S4C. A description of all the features are listed below.

O fewn yr ap mi fyddwch yn medru:

Gweld geirfa ag unrhyw iaith sydd yn codi o’r rhaglenni wythnosol.
Gweld pynciau trafod a fydd o fodd cyn gwylio’r rhaglen.
Darllen mwy am gefndir Cymreig sydd yn codi yn ystod y rhaglenni, boed yn draddodiad, leoliad neu’n ddarn o hanes Cymreig.
Dal i fyny ar rhaglenni a chynnwys cefnogol y rhaglenni blaenorol.
Gweld amserlen y rhaglen gyda chrynodeb o’r cynnwys, gwybodaeth am y cyflwynwyr a manylion cyswllt y wasanaeth.
Gweld beth fydd yn dod o fewn yr ap yn y dyfodol.

Within the app, you will be able to:

See vocabulary and any new language formations related to the weekly programmes.
See discussion points that will be beneficial before watching the programmes.
Read more about the Welsh related backgrounds mentioned in the programmes, be it a tradition, location or a piece on Welsh history.
Catch up on previous programmes and its related content.
See the timetable for the programme with a summary of the content, information on the presenters and contact details for the service.
See what’s to come in the app in the future.

Share by

Information

 • Version

  1.7.0

 • Updated

  2017-02-04 06:34:24

 • Developer

  Moilin Cyf

 • Compatbility

  Android 2.3+

 • Category

  Lifestyle

 • Source

  Google Play

Keywords

Previous Versions

Recommend

Similar to S4C Dal Ati

More from developer

Related Collections

Related Searches

MORE
Free Games & Apps
The best app store
DOWNLOAD