Tu dien Nhat Viet - DictViet

Tu dien Nhat Viet - DictViet

24.45MB

Virus Free No Ads

10k+
Downloads
4.0
Reviews
DOWNLOAD
DictViet (日本語ベトナム語辞書) phiên bản từ điển Tiếng Nhật là ứng dụng miễn phí tốt nhất hiện nay. Nhằm mục đích giúp mọi người nâng cao hiệu quả khi học Tiếng Nhật, ứng dụng có những chức năng sau:
★ 2 bộ từ điển Nhật - Việt và Việt - Nhật với dữ liệu hơn 250.000 từ.
★ Có thể tìm kiếm cùng lúc Nhật - Việt và Việt - Nhật.
★ Có thể xem chi tiết của từ thông qua chức năng link khi click vào giống các trang web.
★ Chức năng History giúp bạn tra cứu nhanh những từ vừa mới tra.
★ Chức năng Favourites giúp lưu lại các từ khó nhớ cần học lại.
★ Chức năng Memo thêm ghi chú vào từ vựng.
★ Từ ứng dụng khác bạn có thể tìm nhanh các từ trong úng dụng đó thông qua chức năng share của hệ điều hành Android (bôi đen từ cần tìm ở ứng dụng khác và share tới DictViet).
★ Đặc biệt là chức năng Test giúp bạn luyện khả năng nhớ:
+ Bạn có thể tự soạn danh sách dữ liệu để kiểm tra ở ngay ứng dụng và cũng có thể soạn thảo dữ liệu ở các nguồn khác hoặc ở máy tính rồi copy vào màn hinh Import.
+ Từ vựng các bài Minna no Nihongo ‎みんなの日本語 giúp các bạn ôn tập dễ dàng hơn.
★ Chức năng Move to SDCard cho ứng dụng để tiết kiệm bộ nhớ trong cho điện thoại của bạn (vào Settings -> App(Applications manager) -> DictViet-辞書 -> Move to SDCard) Với chức năng này ứng dụng chỉ chiếm khoảng gần 1MB dung lượng trong bộ nhớ trong của điện thoại.
DictViet (日本語 ベトナム 語 辞書) Japanese version of the dictionary is the best free app now. Aims to help people improve the efficiency of studying Japanese, applications have the following functions:
★ 2 Japanese dictionary - Vietnam and Vietnam - Japanese with data from more than 250,000.
★ can be found at the same time Japan - Vietnam and Vietnam - Japan.
★ You can see from the details of the function through the same link to click on web pages.
★ History function to help you quickly look up words just out.
★ Favourites function to capture hard to remember to learn from it. Memo Function ★ add notes on vocabulary.
★ From another application you can quickly search for words in that application via the share function of the Android operating system (the search term highlighted in other applications and to share DictViet). Especially
★ Test function that helps you practice the ability to remember:
+ You can prepare the data list to check in immediately and applications can also edit the data in the source or at the computer and then copy the Import screen.
+ Minna no Nihongo ‎みんなの日本語 vocabulary lessons to help you review easier.
★ Features Move to SDCard for apps to save memory for your phone (in Settings -> App (Applications Manager) -> DictViet-辞書 -> Move to SDCard) With this function only applied approximately 1MB of internal memory of the phone.
Share by

Information

 • Version

  1.4

 • Updated

  2017-02-05 06:34:22

 • Developer

  Tocdai

 • Compatbility

  Android 2.3+

 • Category

  Education

 • Source

  Google Play

Keywords

Previous Versions

Recommend

Similar to Tu dien Nhat Viet - DictViet

More from developer

Related Collections

Related Searches

MORE
Free Games & Apps
The best app store
DOWNLOAD